top of page

סיכום שנה

שיעור הילודה ביפן שוב מתחת למיליון, זו השנה השלישית ברציפות.

בשנת 2018 נולדו ביפן רק כ-921,000 ילדים. זהו מספר הלידות הנמוך ביותר שנרשם מאז החלו רישום סטטיסטי בשנת 1899. קצב התמותה גבוה בהרבה, כ- 1.369 מיליון. גם זה הוא מספר שיא של כל הזמנים.

בשילוב שני הנתונים הללו עולה שגודל האוכלוסיה צנח השנה בכמעט 448,000 איש. הנתון הזה נמצא בירידה מתמדת גם כן כבר 12 שנים ברציפות. כצפוי, יפן נכנסת לתקופה של התכווצות דרסטית באוכלוסייה.

אין ספק שהבעיה הדמוגרפית ביפן היא האתגר בגדול ביותר שיפן וכלכלתה יתמודדו איתה בשנים הבאות. המצב חמור מאוד לא רק בגלל שיעורי הילודה הנמוכים (1.4 ילדים למשפחה), אלא גם מכיוון שתוחלת החיים ביפן היא מן הגבוהות בעולם. אוכלוסיית יפן מונה כיום כ-126 מיליון איש, והתחזיות מראות שעד 2060 תקטן האוכלוסיה ל- 87 מיליון, כאשר אז כ-40% ממנה תהיה אוכלוסיה מבוגרת בגיל הפנסיה.

בינתיים, אנשים מבוגרים רבים מזדקנים לבד ללא ילדים, ונוטים לאמץ את חברתם של כלבי המחמד כתחליף. וכך אני מבחינה בעצמי בתופעות המלוות את מגמת ההזדקנות של אוכלוסיית יפן, כאשר ברחוב שלי תלויות מודעות לבתי קברות - ״גן עדן לכלבים״.


Comments


bottom of page