top of page

קאט-ארט

מרכז התרבות בספרייה הציבורית של רובע צ׳יודה יפתח ב-26 לחודש תערוכה מיוחדת על חתולים באמנות היפנית. כיום, טוען אתר התערוכה, אנו מצויים ב״נקו בום״ (猫ブーム - עלייה בפופולאריות של חתולים שנגרמת בעיקר בגלל האינטרנט ורשתות חברתיות), אבל התערוכה מנסה לטעון כי גם בעבר, אמצעי התקשורת הפרימיטיבים יותר, כמו הדפסי עץ, עסקו בחתולים באופן מוטה ולא פרופורציונאלי. בתקופת אדו למשל, השכונות הצפופות משכו אליהם יותר חתולי רחוב ובמהרה הופיעו בתי מחסה לחתולים או אנשים שדאגו לחתולים והאכילו אותם. האמן אוטאגוואה קוניושי למשל, אחד מהמאסטרים הגדולים של אמני הדפסי העץ, היה ידוע בחיבתו לחתולים.

התערוכה מביאה כמאה יצירות החל בתקופת אדו ועד לתקופתנו אנו שמדגימות את היחס לחתולים ביפן ואת מקומם בתרבות ובאורח החיים.

קישור לאתר התערוכה (ביפנית): https://www.library.chiyoda.tokyo.jp/…/exhibit…/art-cat.html


Comments


bottom of page