top of page

היסטוריה בתמונות

האתר של New York Public Library העלה לאחרונה למעלה מ-100 תמונות נדירות מתקופת מייג׳י 1867-1912, שזמינות כעת לצפייה ברשת.

תקופת מייג׳י הביאה ליפן הפיאודלית עידן חדש של היפתחות למערב ולמודרניזציה, ולכן לתמונות היפיפיות הללו יש גם ערך היסטורי חשוב. המצלמות הראשונות הגיעו ליפן רק בשלב מאוחר יותר, והתמונות ההיסטוריות הללו שמתעדות רגעים מרכזיים בתהליך ה״התמערבות״ של יפן נלקחו בידי תיירים. הצילומים מזכירים הדפסים יפניים; לוחמי סומו, גיישות לוגמות תה ומקדשים.


Kommentarer


bottom of page