top of page

בהצלחה לקיסרית

החל מאתמול יש ליפן קיסר חדש, אבל גם קיסרית.

הקיסרית מסאקו היתה אשת דיפלומטיה לפני שהסכימה לבסוף להצעת הנישואין של יורש העצר נרוהיטו בשנת 1993. אז היא גילתה את חובתה המרכזית - להוליד יורש עצר ובהקדם. מסאקו עברה הפלה ב-1999 ולבסוף ב-2001 נולדה ביתה, אייקו. אך על פי המסורת היפנית עוד מעולם לא הייתה קיסרית, ורק בן זכר יוכל לשמש כיורש.

מכבש הלחצים שהמשיך להיות מופעל על מסאקו הביא את בעלה, באופן יוצא דופן, לצאת ב-2004 בהצהרות פומביות להגנתה:

“(Masako) has worked hard to adapt to the environment of the Imperial Household for the past 10 years, but from what I can see, I think she has completely exhausted herself in trying to do so.”

ב-2006 הוסר לבסוף הלחץ ממסאקו, כיוון שלאחיו של בעלה (אשר עד אז היו שתי תאומות) נולד בשעה טובה בן, הנסיך היסאהיטו. ואז גם הופסקו היוזמות שהחלו כבר להתגבש לשינוי החוק שיאפשר גם הכתרתה של קיסרית אישה באין יורש זכר.


כיצד תיראה כהונתם של הקיסר והקיסרית החדשים? האם תחל ביפן תקופה חדשה שבה ישמשו כישוריה הדיפלומטיים המקצועיים של מסאקו במסעות דיפלומטיים רשמיים ברחבי העולם?

הלחץ להעמיד יורש זכר יעבור בקרוב לכתפיה של מי שתסכים להינשא לנסיך היסאהיטו.


בתמונה: הנסיך נרוהיטו, הנסיכה מסאקו והנסיכה דיאנה בביקורה ביפן ב-1995. וודאי היה להן לשתיים הללו הרבה במשותף.Comments


bottom of page